Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc và mỹ phẩm theo Thông báo ngày 21/07/2015 của Sở Y tế Quảng Ninh

Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc và mỹ phẩm ngày 21/07/2015

Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc và mỹ phẩm ngày 21/07/2015

Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long thông báo tới Quý khách hàng các Thông tin đình chỉ lưu hành thuốc và mỹ phẩm theo Thông báo ngày 21/07/2015 của Sở Y tế Quảng Ninh, cụ thể như sau:
Nội dung Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc và mỹ phẩm của Sở Y tế Quảng Ninh: